Cena ředitele školy

Ve středu 13. 9. 2017 byly uděleny Výroční ceny ředitele Gymnázia Uherské Hradiště za školní rok 2016/2017: V oblasti kultury: Zlatá cena Dominiku Blahovi za 3. místo v republikovém kole soutěže Bible a my Stříbrná cena Nikole Zálešákové, Katce Jochové, Jakubu Domincovi, Adamu Horehleďovi, Václavu Duškovi za 3. místo v republikovém kole soutěže Bohatství Země Bronzová[…]

Gymnázium Uherské Hradiště přivítalo nové primány

Na Gymnáziu v Uherském Hradišti proběhla 4. září 2017 v aule školy za účasti žáků, rodičů a vedení školy slavnostní imatrikulace prim. V přátelské atmosféře, kterou vytvořilo vystoupení Mgr. Jakuba Tomaly a Mgr. Drahomíra Hlaváče, budoucích třídních učitelů PhDr. Bereniky Králíkové a Mgr. Petry Soukupové, povzbudivých slovech pana ředitele doc. dr. Zdeňka Botka, CSc. obdrželi[…]