Gymnázium Uherské Hradiště přivítalo nové primány

Na Gymnáziu v Uherském Hradišti proběhla 4. září 2017 v aule školy za účasti žáků, rodičů a vedení školy slavnostní imatrikulace prim. V přátelské atmosféře, kterou vytvořilo vystoupení Mgr. Jakuba Tomaly a Mgr. Drahomíra Hlaváče, budoucích třídních učitelů PhDr. Bereniky Králíkové a Mgr. Petry Soukupové, povzbudivých slovech pana ředitele doc. dr. Zdeňka Botka, CSc. obdrželi[…]