VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY (kategorie C a D)

Ve středu 6. března se žáci nižšího gymnázia zúčastnili školního kola biologické olympiády. Soutěž probíhala v kategorii C (tercie a kvarta) a kategorii D (prima a sekunda). „PŘÍJEM A VÝDEJ LÁTEK“ bylo tematické zaměření letošního 53. ročníku olympiády. Školní kolo soutěže zahrnovalo test z biologických znalostí a určování přírodnin. Celkem se do soutěže přihlásilo 44[…]