Exkurze na univerzitu v Olomouci

Šestičlenná skupina věrných němčinářů se ve středu 6. 3. 2019 zúčastnila exkurze na katedře germanistiky Univerzity Palackého za doprovodu naší nejmilejší německé lektorky Frau Weber. Byli jsme seznámeni se studiem germanistiky. Součástí interaktivního programu byla vyučovací hodina s rodilou mluvčí z Rakouska a studenty prvního ročníku. Program pokračoval prohlídkou města s německým výkladem zaměřeným na[…]