Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16 hodin v kmenových učebnách, od 15 hodin budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků v kabinetech jednotlivých vyučujících. Umístění tříd do učeben třída vyučující učebna třída vyučující učebna 1.OA Braunerová 3101 1.A Sentl 2308 1.OB Psík 3102 1.B Machala 1102 2.OA Králíková 3106[…]

Konference k 100. výročí

Mezinárodní konference k 100. výročí společného státu Čechů a Slováků za účasti českých a slovenských historiků a spisovatelů pro učitele českého jazyka a dějepisu středních škol Zlínského kraje dne 22. října 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin v aule gymnázia pod záštitou Ministerstva kultury ČR, poslance parlamentu ČR, radního Zlínského kraje pro školství Mgr.[…]

Sportovní den GUH

Sportovní den GUH – 28. 6. 2018 Začátek:  8:00 Ukončení: 12:00 – 12:30 Třídní profesoři spolu s určenými netřídními profesory vykonávají po celou dobu dozor nad studenty na sportovištích. NG PRIMY, SEKUNDY Dívky – vybíjená + přehazovaná Organizuje: V. Michalčíková Dozor: B. Králíková, P. Soukupová Sportoviště: Městský stadion, multifunkční hřiště č. 3 Začátek: 8.00 h účastníci:[…]

Třídní schůzky SRPŠ

Ve čtvrtek 26. dubna se uskuteční třídní rodičovské schůzky gymnázia. Od 15:00 probíhají individuální konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími. V 16:00 začínají v kmenových učebnách třídní schůzky s výjimkou tříd druhého ročníku a sext. Pro rodiče žáků těchto tříd organizujeme informaci o výběru volitelných předmětů v příštím školním roce, která bude v aule od 16:00[…]

Přijímací zkoušky – informace

Termíny konání zkoušky čtyřleté studium 12. a 16. dubna osmileté studium 13. a 17. dubna Důležité informace Při prezenci ve třídě dostanou žáci identifikační kód, pod kterým najdou výsledek přijímacího řízení ve výsledkové listině uveřejněné 30. 4. 2018 na internetu. Pokud Cermat uvolní výsledky dřív, budou uveřejněny ihned po zpracování. V době přijímacích zkoušek není rodičům[…]

Zpráva volební komise – Volby do ŠR GUH

Dne 6. 12. 2017 proběhly na Gymnáziu v Uherském Hradišti volby zástupců pedagogů do Školské rady na roky 2018–2020. Bylo odevzdáno celkem 42 platných hlasovacích lístků. Zvoleni byli následující pedagogičtí pracovníci: Richard Horký (30 hlasů) Vladislava Zubrová (26 hlasů) Pavel Šuranský (19 hlasů) Jitka Polišenská (19 hlasů) Náhradník: Lenka Kraváčková (19 hlasů), pořadí na 3.–5. místě bylo[…]

Volba členů nové školské rady Gymnázia Uherské Hradiště

V týdnu od 4. 12. do 8. 12. proběhne volba nové školské rady Gymnázia Uherské Hradiště. Členové rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky budou voleni elektronicky formou ankety. Přihlašovací údaje byly předány rodičům na třídních schůzkách, případně poslány e-mailem. Jak provést volbu? Po přihlášení na školní Bakaweb se v nabídce na levé[…]