Sportovní den GUH

Informace k organizaci sportovního dne, který proběhne ve čtvrtek 27. 6. 2019. Začátek: 8:00 hodin – odchod od školy Ukončení: 11:30 hodin PRIMY, SEKUNDY Dívky – vybíjená Organizuje: M. Braunerová, Psík Dozor: P. Hladišová, A. Vlčková, M. Reichlová Sportoviště: sportoviště města – multifunkční hřiště č. 1 + 2 Hoši – fotbal Organizuje: S. Lysoněk, B.[…]

Hearthstone turnaj středních škol

V pátek 4. 1. 2019 v odpoledních hodinách proběhl již v pořadí druhý ročník soutěže Hearthstone, který se konal v rámci celorepublikového Hearthstone turnaje středních škol. I přes výrazně slabší účast, ve srovnání s předchozím školním rokem, se sešla kvalitní hráčská konkurence. Po vyřazovacích bojích se do finále probojovali ze skupiny A Jakub Vejrosta alias Noko a ze skupiny B[…]

Den otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče a to v pátek 18. 1. 2019 od 14.30 do 17.30. V 16 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci školy. Po celou dobu budou v odborných učebnách všech předmětů přítomni vyučující, aby prezentovali výuku[…]

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se[…]

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16 hodin v kmenových učebnách, od 15 hodin budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků v kabinetech jednotlivých vyučujících. Umístění tříd do učeben třída vyučující učebna třída vyučující učebna 1.OA Braunerová 3101 1.A Sentl 2308 1.OB Psík 3102 1.B Machala 1102 2.OA Králíková 3106[…]

Konference k 100. výročí

Mezinárodní konference k 100. výročí společného státu Čechů a Slováků za účasti českých a slovenských historiků a spisovatelů pro učitele českého jazyka a dějepisu středních škol Zlínského kraje dne 22. října 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin v aule gymnázia pod záštitou Ministerstva kultury ČR, poslance parlamentu ČR, radního Zlínského kraje pro školství Mgr.[…]

Sportovní den GUH

Sportovní den GUH – 28. 6. 2018 Začátek:  8:00 Ukončení: 12:00 – 12:30 Třídní profesoři spolu s určenými netřídními profesory vykonávají po celou dobu dozor nad studenty na sportovištích. NG PRIMY, SEKUNDY Dívky – vybíjená + přehazovaná Organizuje: V. Michalčíková Dozor: B. Králíková, P. Soukupová Sportoviště: Městský stadion, multifunkční hřiště č. 3 Začátek: 8.00 h účastníci:[…]

Třídní schůzky SRPŠ

Ve čtvrtek 26. dubna se uskuteční třídní rodičovské schůzky gymnázia. Od 15:00 probíhají individuální konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími. V 16:00 začínají v kmenových učebnách třídní schůzky s výjimkou tříd druhého ročníku a sext. Pro rodiče žáků těchto tříd organizujeme informaci o výběru volitelných předmětů v příštím školním roce, která bude v aule od 16:00[…]

Přijímací zkoušky – informace

Termíny konání zkoušky čtyřleté studium 12. a 16. dubna osmileté studium 13. a 17. dubna Důležité informace Při prezenci ve třídě dostanou žáci identifikační kód, pod kterým najdou výsledek přijímacího řízení ve výsledkové listině uveřejněné 30. 4. 2018 na internetu. Pokud Cermat uvolní výsledky dřív, budou uveřejněny ihned po zpracování. V době přijímacích zkoušek není rodičům[…]