Den otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče a to v pátek 18. 1. 2019 od 14.30 do 17.30. V 16 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci školy. Po celou dobu budou v odborných učebnách všech předmětů přítomni vyučující, aby prezentovali výuku[…]

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se[…]

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16 hodin v kmenových učebnách, od 15 hodin budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků v kabinetech jednotlivých vyučujících. Umístění tříd do učeben třída vyučující učebna třída vyučující učebna 1.OA Braunerová 3101 1.A Sentl 2308 1.OB Psík 3102 1.B Machala 1102 2.OA Králíková 3106[…]

Dny otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Pátek 24. 11. 2017 – 14.30–17.30 hodin Sobota 25. 11. 2017 – 8.30–11.30 hodin Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče. V pátek v 16 hodin a v sobotu v 10 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci[…]