Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd

Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se seznámíte s prostředím a podmínkami, za jakých budou probíhat dubnové zkoušky.

Sobota    9. 2.  2019 – Český jazyk – 8.00 – 12.00

Sobota    16. 2. 2019 – Matematika – 8.00 – 12.00

Pro zařazení do kurzů je nutné přihlásit se do 25. 1. 2019 na adrese: malinova@guh.eduzk.cz

V přihlášce uveďte své jméno, příjmení, ZŠ, kterou navštěvujete a termíny kurzů, na které se hlásíte. Na kurzy si přineste psací potřeby a poznámkový blok.